Gurdjieffovo učenje v Sloveniji
Dobrodošli
Sorodne povezave
Predlogi za branje
Kontaktni naslov

DobrodošliTo internetno stran smo oblikovali ljudje, ki poskušamo ustanoviti Gurdjieffovo delovno skupino v Sloveniji, v skladu s smernicami, ki jih je g. Gurdjieff dal Jeanne de Salzmann tik pred svojo smrtjo.

S pomočjo izkušenih ljudi iz Londona, kjer je delo dobro osnovano, poskušamo vnesti v naša vsakdanja življenja širok spekter Gurdjieffovih idej in metod, ki jih je sam poimenoval 'četrta pot'. Ta pot vključuje mnogo tega, česar ni mogoče najti v knjigah. Bistveno pa je neposredno izkustvo bolj zavestnega zavedanja sebe v trenutkih, ki jih je Gurdjieff poimenoval 'spominjanje sebe'.

Naš pristop zahteva vztrajno prakso posamezniku primernih naporov, ki so usmerjeni v iskanje resnice; pomeni notranje delo, usmerjeno k poglobljenemu znanju o sebi, ki omogoča harmonično spremembo; pomeni voljnost in svobodo do eksperimentiranja, ki izhajata zgolj iz razumevanja in osebne samodiscipline."Če človek resnično ve, da se ne more spominjati sebe, je že blizu razumevanja svojega bitja."